top of page

insinööritoimisto

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Kuntotutkimusten tarkoituksena on selvittää rakenteiden tekninen kunto, käyttöikä, korjaustarve ja korjattavuus.

 

Kuntotutkimusten kohteita ovat.

  • rakenteet

  • ulkoseinä- ja julkisivurakenteet

  • lattiarakenteet ja

  • putkistot         

 

Rakenteiden kuntoa arvioitaessa otetaan näytteitä tarkempia analyysejä varten sekä tehdään paikanpäällä teknisiä kokeita. Kuntotutkimuksista tehdään aina kirjallinen raportti, joka on lähtökohtana korjaussuunnittelulle.Kuntoarvioiden ja -tutkimusten lisäksi yrityksemme tarjoaa laajan alan tutkimusmenetelmiä rakennusten tutkimiseen kaikilta osa-alueilta. Palveluhimme kuuluvat mm. äänimittaukset, ilmantiiveysmittaukset, paine-eron mittaukset ja paljon muuta. 

 

Kosteus-mittaukset

 

Asiantuntijan tekemä kosteusmittaus on toimenpiteiden perusta eri kohteissa. Luotettava kosteusmittaus vaatii oikeanlaiset mittarit ja vankkaa ammattitaitoa mittaustulosten tulkintaan.
 

Kosteuskartoituksessa selvitetään vesivahingon yhteydessä kosteuden levinneisyys, kosteuden aiheuttaja sekä aiheutuneet vahingot. Myös mahdollinen putkivuoto paikallistetaan.

Myyntimittauksessa keskitytään kiinteistön kosteusteknisiin alueisiin ja niissä oleviin riskikohtiin, kuten vesipisteiden läheisyyteen ja kosteisiin tiloihin. Myös rakennuksen yläpohja tarkistetaan kartoituksen yhteydessä. Kohteen rakenteesta riippuen valitaan soveltuva mittausmenetelmä.

Rakennusvaiheen kosteusmittaus tehdään kosteustilanteen varmistamiseksi rakennuksessa ennen rakenteiden pinnoitusta.

Kosteusmittauksista laaditaan asiakkaalle kirjallinen raportti. Raportissa selvitetään mittauksessa todetut asiat ja annetaan toimenpide-ehdotus mahdollisten vaurioiden ja ongelmien korjaamiseksi. Perusteellinen kosteusmittaus säästää yleensä merkittävästi korjauskustannuksia. 

 

 

bottom of page