top of page

insinööritoimisto

Maaliskuu 2018
 

Uutinen 8 // Homeet haltuun, korjausrakentaja

Kurt Westerlund on 6.3.2018 osallistunut Kiwa Inspecta Academy koulutukseen

Teoriaosuus

Mitä kosteusvauriomikrobit ovat?

Miten kosteusvaurio kehittyy, mitä mikrobit vaativat kasvaakseen?

Miten kosteusvaurio vaikuttaa sisäilman laatuun, milloin mikrobeista on haittaa?

Rakennusten mikrobihaittojen tutkiminen:

Mistä ja miten näytteet kannattaa ottaa? Mitä menetelmiä on käytettävissä ja mitä rajoitteita niihin liittyy?

Miten näytteenottajan tulisi suojautua?

Miten toimitan näytteet, mitä näytteille tapahtuu laboratoriossa?

Miten tulkita mikrobianalytiikan tuloksia, mitä tarkoittaa viite mikrobilähteestä? Mitä kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaussuunnittelu vaatii?

Mitä suojaustoimenpiteitä purkutyöhön liittyy? Miten varmistetaan korjaustyön laatu?

Mitä erityisohjeistuksia loppusiivoukseen liittyy?

Miten mikrobitutkimuksia voi hyödyntää korjaustyön laadunvarmistuksessa? Tapausesimerkkejä Osallistujien kokemuksia Katsaus viranomaismääräyksiin ja - ohjeistuksiin

Harjoitusosuus.

Materiaalinäytteen ottaminen aseptisesti llmanäytteenotto Andersen 6-vaihekeräimellä Pintasivelynäytteenotto Demonstraatioita hyvistä teknisistä työtavoista Osallistujat harjoittelevat näytteenottoa ohjatusti

Kolutus 2015
Kurt Rudolf Westerlund
on suorittanut koulutuksen ja tentin hyväksytysti

Joulukuu 2015
Uutinen 7 // Vaativien puurakenteiden suunnittelu

Puuinfon järjestämä Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutusohjelma VaaPu 2015-2017. 

Toisena pääopettajana toimineen Jani Pitkäsenmielestä koulutuksen rima pidetään korkealla, koska sillä tavoitellaan poikkeuksellisen vaativan luokan tasoa. –Jo kurssilaisten valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että perusasiat kuten rakenteiden mitoitus ja lujuuslaskenta ovat hallussa. Vaativuustaso on perusteltua myös siksi, että VaaPu-koulutus on ainoa Suomessa annettava täydennyskoulutus suunnittelijoille vaativien puurakenteiden koulutukseen.

Joulukuu 2014
 

Uutinen 6 // Lämpöpumput

 

 

Energiatodistukset meiltä

Teemme energiatodistukset ja kuntotarkastukset taloihin

Marraskuu 2014
 

Uutinen 5 // Lämpöpumput

 

Eu-cert toimikunta  on hyväksynyt 10.11.2014 Kurt R Westerlund Eu-cert sertifioiduksi lämpöpumppuasentajaksi.

 

Lataa todistus

Kesäkuu 2013

 

Uutinen 4 // Energiatodistus

 

Kurt R Westerlund on uuden lain (2013) mukaan Sertifioitunut insinööri, Energiatodistuksien laatimiseen.

 

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Uusille rakennuksille energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa.Energiaselvitys ja energiatodistus ovat työkaluja, joita kannattaa hyödyntää rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Energiatodistus on varmennettava vielä ennen rakennuksen käyttöönottoa, sillä on mahdollista, että rakentamisen aikana osa laskennassa tarvittavista tiedoista on muuttunut.Olemassa oleville taloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

 

Lue lisää Motiva >>>

Helmikuu2013
 

Uutinen 2 // Selkämeren Sairaskoti

 

Vanhan toimitilan muuttaminen uudenaikaiseksi ja moderniksi labra huoneeksi. Selkämeren Sairaskoti edustaa hyviinvointia kuntoitusta ja elämäniloa johon liittyy tiivisti uusi konsepti "Geritrim."

Tässä Insinööritoimisto Renson Oy toimii pääsuunittelijana koskien saneeraustyöt ja peruskorjauksen.

Muunmuassa asennettiin uudentyyppiset ikkunat.

Energialuokitus: A+..... AU-arvo: 0,68 W/m²K. Ääneneristävyys: 42 dB

​Uusi aito koivupintainen alaslaskettu katto, sekä tammipintaiset seinälevyt ja Tarkett Eminent mattoja.

Lue lisää >>>

​Joulukuu2012

 

Uutinen 1 // Steena Recykling Tahkoluoto ​ 

Loistava esimerkki kuinka asiakas säästi monta sataa tuhatta € valitsemalla meidän suunitteluratkaisua ja tavarantoimittajaa.

 

​Tammikuu2013
 

Uutinen 3//  Uusi Lämmöntalteenottojärjestellmä 

Hitsauskaasut hyödyksi lämmön talteenotossa

Kone-Ketoselle asennettu järjestelmä ainutlaatuinen Suomessa

Kirjoitti Tauno Riihiluoma Suupohjan sanomat.  Lue lisää >>>>

Kristiinassa toimiva, metsäkoneita valmistava Kone-Ketonen Oy on edelläkävijä monenlaisten toimintojen kehittäjänä. Nyt yritykseen on asennettu lämmön talteenottojärjestelmä, joka toimii hitsauskaasuilla. Se on ensimmäinen  laatuaan Suomessa.Eräässä tutkimuksessa käytiin läpi 360 hitsaamoa, eikä niistä yhdessäkään hitsauskaasujen kerääminen ja lämmön talteenotto toiminut edes kohtuullisesti.– Saamme jäteilman ajetuksi yhteen paikkaan käsiteltäväksi. Näillä vehkeillä pystymme ohjaamaan automaattisesti sekä tulo- että poistoilman. Energian säästäminen ei ole tässä pääasia, vaan puhdas ilma. Silti tämä järjestelmä maksaa itsensä takaisin viidessä vuodessa, kun öljyn vuosikulutus putoaa kertoo toimitusjohtaja Lauri Ketonen.​​

 

Hyvä terveydelle

 

Puhtaampi ilma on eduksi tiloissa työskentelevien terveydelle, Lisäksi uusi laitteisto vähensi meluhaittoja ja huoltopisteiden määrää. Järjestelmän haittapuolena on sen vaatima suuri tila, mutta myös siihen Kone-Ketosella osattiin varautua.Ketoselle asennettu laitteisto on mahdollista pestä vaikka parin päivän välein, mutta tavoitteena on pesu noin kerran vuodessa.Laitteiston Petri Peltoniemen kanssa suunnitellut rakennusinsinööri Kurt Westerlund kertoo, että laitteisto on lähes puhdas vastavirtasiirrin, jonka avulla 50 prosenttia lämmöstä saadaan talteen. Tässä tehdastilassa vaihdetaan 10000-20 000 kuutiota ilmaa tunnissa, joka vastaa ainakin 30-40 omakotitalon ilmamäärää.Westerlundin mukaan Ketonen oli edelläkävijä jo vuosina 1993–1994, kun se investoi Ionblast-järjestelmään, joka toimii myös sisäilman puhdistajana.– Ionblast-järjestelmän avulla kiertoilmaa pystyy käyttämään jatkuvaan puhdistamiseen. Toiminnassa on kolme 120 KV generaattoria, joista jokaisessa on sauva, johon on kiinnitetty teräsrenkaita. Niiden kautta järjestelmään ammutaan ioneja, joiden voimalla ilmassa olevat bakteerit ja muut epäpuhtaudet latautuvat. Näin säiliössä oleva vesimantteli imee sisäänsä liika-ainekset, kertoo Westerlund.Uusimman järjestelmän työt valmistuivat kuukausi sitten. .Järjestelmän Kurt Westerlundin kanssa suunnitteli rakennusinsinööri Petri Peltoniemi.

bottom of page